Livslängd

Hur länge håller en dränering?

Din dränering på huset håller i upp till 40 år men kan behöva bytas så ofta som vart 15:e år, helt beroende på marken som omgärdar huset.